1 czerwca 2017 rozpoczęła działalność Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA), nowa państwowa instytucja kultury, która powstała w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Do jej zadań należeć będzie między innymi gromadzenie, katalogowanie i restaurowanie dziedzictwa audiowizualnego, a także produkcja, rejestracja i uposzechnianie polskiej kultury audiowizualnej.

Proces połączenia był podyktowany – zgodnie z zapowiedzią MKiDN:

Koniecznością zapewnienia większej efektywności działań na rzecz zabezpieczania i udostępniania narodowego dziedzictwa audiowizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Filmoteki Narodowej oraz potencjału wiedzy i techniki Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Filmoteka Narodowa była państwową instytucją kultury, działającą w latach 1955–2017. Jej statutowym zadaniem była ochrona dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii (m.in. gromadzenie zbiorów filmowych – taśm, a także scenariuszy, scenopisów, książek o tematyce filmowej, plakatów, fotosów) oraz upowszechnianie kultury filmowej. Kolekcja FN – zbiory filmowych taśm i archiwaliów – jest jedną z największych w Europie.

Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) rozpoczął działalność w 2005 roku jako Polskie Wydawnictwo Audiowizualne (PWA) i pod tą nazwą zainicjował wydawane do chwili obecnej serie muzyczne i filmowe (m.in. cykl DVD Polska Szkoła Dokumentu). W 2009 roku decyzją ministra kultury instytucja została przemianowana na Narodowy Instytut Audiowizualny. Misją statutową NInA było utrwalanie, archiwizacja i upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej oraz teatralnej.

Przedmiotem działania nowej instytucji będzie m.in. gromadzenie, katalogowanie, restaurowanie i udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych, dotyczących narodowego i międzynarodowego dziedzictwa audiowizualnego, a także współtworzenie, produkcja, rejestracja i promocja dzieł kultury o wysokim poziomie artystycznym w celu ich emisji w mediach publicznych i prywatnych. FINA będzie też prowadzić działalność edukacyjną, kulturalno-oświatową i wydawniczą oraz wykorzystywać nowe technologie (w tym internet) do działań w zakresie upowszechniania kultury audiowizualnej.

Minister kultury prof. Piotr Gliński powołał na stanowisko dyrektora FINA Dariusza Wieromiejczyka.

Nowo utworzona instytucja będzie kontynuowała dotychczasową działalność połączonych podmiotów.

FINA – CZYM JEST?

Nowo utworzona instytucja kontynuuje dotychczasową działalność połączonych podmiotów. FINA działa w sieci i poza nią. Swoje nieustannie powiększające się zasoby publikuje w internecie. Poprzez serwis Ninateka udostępnia ponad 6000 materiałów audio i wideo dotyczących kultury. Od niedawna wszystkie archiwizowane przez FINA zbiory, ponad 15 000 materiałów można przeglądać w stacjonarnym Archiwum FINA w siedzibie Instytutu na Wałbrzyskiej 3/5.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) powstała 1 czerwca 2017 roku w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Przedmiotem działania FINA jest gromadzenie, katalogowanie, restaurowanie i udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych, dotyczących narodowego i międzynarodowego dziedzictwa audiowizualnego, w tym filmowego, a także współtworzenie, produkcja, rejestracja i promocja dzieł kultury o wysokim poziomie artystycznym w celu ich emisji w mediach publicznych i prywatnych. FINA prowadzi również działalność edukacyjną, kulturalno-oświatową i wydawniczą oraz wykorzystuje nowe technologie (w tym internet) do działań w zakresie upowszechniania kultury audiowizualnej.

Nowo utworzona instytucja kontynuuje dotychczasową działalność połączonych podmiotów.

FINA działa w sieci i poza nią. Swoje nieustannie powiększające się zasoby publikuje w internecie. Poprzez serwis Ninateka udostępnia ponad 6000 materiałów audio i wideo dotyczących kultury. Od niedawna wszystkie archiwizowane przez FINA zbiory, ponad 15 000 materiałów można przeglądać w stacjonarnym Archiwum FINA w siedzibie Instytutu na Wałbrzyskiej 3/5. W serwisach Fototeka, Gapla i Repozytorium Cyfrowe prezentuje materiały zdigitalizowane i zrekonstruowane cyfrowo. W ramach projektu Nitrofilm poddała konserwacji, digitalizacji i rekonstrukcji najcenniejszą część przedwojennej kolekcji filmów fabularnych.

FINA jest wydawcą Dwutygodnik.com, internetowego pisma o kulturze, które na bieżąco relacjonuje i opiniuje życie kulturalne i społeczne w kraju i za granicą, oraz serwisów edukacyjnych: Muzykoteka Szkolna, stymulującego zainteresowanie muzyką wśród dzieci i młodzieży; Filmoteka Szkolna, nauczającego młodzież świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową; Akademia Polskiego Filmu; będącego ogólnopolskim programem edukacyjnym, upowszechniającym wiedzę o historii polskiego kina oraz Skrytykuj.pl, zachęcającego do świadomej dyskusji o kinie wśród młodzieży.

Działalność internetową dopełniają wydarzenia odbywające się stacjonarnie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5,m.in. projekcje filmowe, wystawy, debaty, warsztaty, seminaria i konferencje – zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów sztuki audiowizualnej, oraz w Kinie Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej przy ul. Narbutta 50a – w wyjątkowym miejscu, w którym nadal odbywają się projekcje z taśmy 35 mm.

FINA kształci świadomego odbiorcę i twórcę kultury audiowizualnej oraz filmowej, prowadzi działania z zakresu edukacji audiowizualnej, filmowej oraz kultury 2.0, organizuje Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej oraz współpracuje z ekspertami w zakresie nowych mediów, prawa autorskiego, archiwizacji i rekonstrukcji cyfrowej.

Więcej na: www.nina.gov.pl, www.fn.org.pl, www.ninateka.pl, www.repozytorium.fn.org.pl, www.archiwum.nina.gov.pl, www.fototeka.fn.org.pl, www.gapla.fn.org.pl, www.dwutygodnik.com, www.muzykotekaszkolna.pl, www.filmotekaszkolna.pl, www.akademiapolskiegofilmu.pl, www.skrytykuj.pl
oraz stacjonarnie: siedziba FINA, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa; Kino Iluzjon, ul. Narbutta 50a, 02-541 Warszawa; Biblioteka i Czytelnia, ul. Puławska 61, 00-975 Warszawa

KONTAKT

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA)

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
tel.: + 48 22 380 49 00 lub 02
fax: + 48 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@fina.gov.pl
NIP: 521-378-48-38

FN

Filmoteka Narodowa

FN

Narodowy Instytut Audiowizualny