Regulamin udziału w seansach i wydarzeniach w Kinie Iluzjon w trakcie pandemii COVID-19

Regulamin udziału w seansach i wydarzeniach w Kinie Iluzjon w trakcie pandemii COVID-19

image

Zarzadzenie Dyrektora FINA 09 2020

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej