Rada Programowa — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Rada Programowa

Z dniem 15 listopada 2022 r. na wniosek Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał nowy skład Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.


Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy FINA, opiniuje strategię programów działania instytucji oraz ocenia ich realizację, analizuje efektywność działań podejmowanych przez FINA, jak również wyraża opinię we wszystkich istotnych sprawach związanych z jej działalnością.


Skład Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w latach 2022–2026



ANNA BIELECKA

Architekt z wieloletnim doświadczeniem, Prezes Fundacji Polska Wielki Projekt odpowiedzialna też za organizację Kongresu Polska Wielki Projekt. Od lat związana jest z działalnością społeczną, edukacyjną, kulturalną, artystyczną promującą i popularyzującą szeroko pojęte osiągniecia Polski. W ramach Fundacji podejmuje też działania na rzecz przestrzegania standardów etycznych w działalności publicznej oraz w twórczości artystycznej, literackiej i publicystycznej.



ANNA FERENS

Reżyser, scenarzystka filmowa i dziennikarka, autorka reportaży telewizyjnych, serii i nagradzanych filmów dokumentalnych. Studiowała dziennikarstwo i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Wielokrotnie nagradzana za zrealizowane filmy. Współautorka telewizyjnego cyklu Errata do biografii. W latach 2016–2020 szefowa Redakcji Filmów Dokumentalnych Programu 1 oraz szefowa działu kreacji dokumentu TVP.



JANUSZ KAPUSTA

Znany i uznany rysownik, malarz, scenograf. Jego twórczość obejmuje zarówno grafikę, plakat, rysunek prasowy, opracowania graficzne, ilustrację książkową, jak i scenografię teatralną oraz malarstwo. Jest laureatem 40 krajowych i zagranicznych nagród artystycznych. Od 1981 roku mieszka w Nowym Jorku i publikuje m. in. w „The New York Times”, „The Wall Street Journal”, „The Washington Post”, „Graphis”, „Print”, „Nature”.



ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI

Profesor Uniwersytetu w Bremie oraz krakowskiej Akademii Ignatianum, wykłada gościnnie na wielu uniwersytetach, w tym amerykańskich. Specjalizuje się w teoriach socjologicznych, filozofii społecznej i politycznej oraz kwestiach integracji europejskiej i relacji polsko-niemieckich. Jest autorem wielu prac naukowych, książek i publikacji z dziedziny socjologii, filozofii i polityki. Założyciel Fundacji Dyplomacja i Polityka oraz Fundacji Polska Wielki Projekt, prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.



PIOTR LEGUTKO

Od 2017 r. dyrektor TVP Historia. Wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor licznych programów telewizyjnych, reportaży i filmów dokumentalnych. Od lat 90. związany z TVP. W latach 80. Współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, następnie z „Czasem Krakowskim”, był redaktorem naczelnym „Nowego Państwa” i członkiem zespołu redakcyjnego „Gościa Niedzielnego”.




LECH MAJEWSKI

Reżyser filmowy, teatralny i operowy, scenarzysta, poeta, prozaik i malarz. Autor wystaw fotograficznych, malarskich i rzeźbiarskich oraz cykli videoartów prezentowanych w wielu muzeach i galeriach, m.in. Tel Aviv Museum of Art, National Gallery w Londynie, Prado w Madrycie, Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w Luwrze. Jego twórczość została doceniona też przez Museum of Modern Art organizacją indywidualnej retrospektywy. Pan Majewski pochwalić się może też dorobkiem literackim. Swoje wiersze i prozę publikował m.in. w „Twórczości”, „Literaturze” i „Poezji”. Jest autorem tomików poezji, powieści oraz esejów. Członek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS), (Gildii Reżyserów Amerykańskich (DGA) i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA).



JAROSŁAW RYBICKI

Realizator obrazu, reżyser, montażysta, scenarzysta. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu filmów dokumentalnych sięgające aż lat 80. Laureat Nagrody Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za obraz Prezydent. Ze względu na doświadczenie w dziedzinie realizacji filmów i na doskonałą znajomość tajników kinematografii dokumentalnej, jego ekspertyza jest wyjątkowo istotna dla FINA w kwestiach koprodukcyjnych.



WOJCIECH TOMCZYK

Polski dramaturg, scenarzysta i producent. Współautor wystawy w narodowym pawilonie polskim na wystawie światowej EXPO Hanower 2000. Autor wielu scenariuszy do filmów fabularnych, dokumentalnych, seriali oraz sztuk teatralnych. Laureat m.in. Grand Prix festiwalu Dwa Teatry Sopot 2007, nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru, oraz Nagrody Literackiej Skrzydła Dedala Biblioteki Narodowej. Ponadto odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej.



DR N. HUM. MATEUSZ WERNER

Eseista, krytyk filmowy, filozof kultury. Były kurator Galerii Sztuki Filmowej w warszawskiej Zachęcie. Jednocześnie czynny jako krytyk filmowy w telewizji publicznej: ściśle związany z telewizyjnym „Seansem Filmowym” (TVP 2) jako recenzent, a następnie redaktor prowadzący. Jest wszechstronnym, aktywnym wykładowcą. Współpracował jako kurator programu filmowego w Instytucie Adama Mickiewicza oraz pełnił funkcję wicedyrektora Narodowego Centrum Kultury. Redaktor czasopism: „Kronos” i „Twórczość”. Odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę brązowym Krzyżem Zasługi w uznaniu działalności na rzecz rozwoju nauki.



PROF. ANDRZEJ ZYBERTOWICZ

Socjolog, analityk, konsultant polityczny, profesor nauk społecznych. Absolwent historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Odbył staże badawcze na uniwersytetach w Oksfordzie, Cambridge, Sydney i Ann Arbor. Brał udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i wykładał we wszystkich zakątkach świata. Były członek Komitetu Naukoznawstwa; od roku 2014 Komitetu Socjologii PAN. Kierownik grantów Komitetu Badań Naukowych oraz Narodowego Centrum Nauki. Autor i współautor wielu publikacji badawczych dotyczących transformacji ustrojowej.


SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ FINA W LATACH 2018–2022

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej