Zbiory —

Zbiory

Rodzaje zbiorów

Filmy

Materiały audiowizualne, spektakle, koncerty, rejestracje, kroniki i inne.

Zobacz

Plakaty

Plakaty, afisze, wywieszki kinowe

ZOBACZ

Fotosy

Unikatowe fotosy i robocze zdjęcia z planu, zdjęcia twórców oraz zdjęcia z premier filmowych

ZOBACZ

Materiały literackie

Ponad sto tysięcy materiałów dokumentacyjnych do większości polskich produkcji powojennych.

Zobacz

Archiwalia

Stenogramy, protokoły z narad filmowych, oficjalne dokumenty, korespondencja

ZOBACZ

Programy filmowe

Blisko 26 tysięcy programów filmowych do filmów polskich i zagranicznych.

Zobacz

Czasopisma

Ponad tysiąc tytułów czasopism filmowych polskich i zagranicznych oraz roczniki reklamowe.

Zobacz

Książki

Prawie 30 tysięcy polskich i zagranicznych książek z dziedziny filmu.

Zobacz

Nagrody i dyplomy

Ponad dwa tysiące nagród - statuetek, medali, dyplomów przyznanych na polskich i zagranicznych festiwalach filmowych.

Zobacz

Materiały audialne

Utwory muzyczne, słuchowiska i audycje radiowe.

Zobacz

Materiały audiowizualne

80 tysięcy materiałów audiowizualnych, m.in.: koncertów, prywatnych archiwów, form eksperymentalnych.

Zobacz

Projekty kostiumów i scenografii

Projekty kostiumów i rekwizytów, dokumentacja budowlana i scenograficzna, projekty postaci i scenografii do filmów animowanych.

Zobacz

Nuty

Ponad 650 kolekcji materiałów nutowych. Oryginalne partytury, opracowania, nuty, teksty piosenek.

Zobacz

Gdzie korzystać

Ninateka

NINATEKA to portal VOD oferujący różnego rodzaju filmy, rejestracje spektakli i koncertów, animacje, słuchowiska i publicystykę.

zobacz

Repozytorium cyfrowe

Repozytorium Cyfrowe powstało, by cyfrowo zabezpieczać, archiwizować i upowszechniać narodowe dziedzictwo kinematograficzne.

ZOBACZ

Fototeka

Serwis Fototeka prezentuje zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego związane tematycznie z historią filmu polskiego (filmy, ludzie, wydarzenia itp.).

zobacz

Gapla

W archiwum Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego plakaty gromadzone są od początku lat 60. Najstarsze pochodzą z końca XIX wieku.

zobacz

Archiwum

Zbiór filmowy należy do jednego z największych wśród europejskich archiwów filmowych. Najcenniejszą częścią kolekcji są filmy przedwojenne oraz polonika.

ZOBACZ

Biblioteka

Biblioteka posiada największy w Polsce zbiór wydawnictw polskich i zagranicznych poświęconych tematyce filmowej oraz mediom audiowizualnym, który liczy prawie 30 tysięcy książek oraz ponad tysiąc tytułów czasopism.

ZOBACZ
Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej