Fototeka — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Fototeka

Fototeka

Serwis Fototeka

  • prezentuje zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego związane tematycznie z historią filmu polskiego (filmy, ludzie, wydarzenia).

ZOBACZ

Elektroniczna baza powstaje w oparciu o zgromadzone zbiory fotosów, negatywów i diapozytywów; pokazujemy zarówno znane, jak i unikatowe fotosy i robocze zdjęcia z planu (w 1. etapie z filmów powstałych przed 1989 rokiem), zdjęcia twórców (reżyserów, aktorów, operatorów itd.) oraz zdjęcia z premier filmowych.


Historia

Serwis został uruchomiony w listopadzie 2009 r. przez Filmotekę Narodową, a jego rozbudowa i modernizacja w drugiej połowie 2010 r. była możliwa dzięki współfinansowaniu portalu przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Projekt został doceniony w środowisku filmowym, czego efektem była dwukrotna nominacja w 2010 i 2011 r. do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Portal internetowy”. Natomiast trzecia nominacja w 2012 roku została zwieńczona nagrodą PISF w tej kategorii. Serwis zaistniał także w międzynarodowej przestrzeni zbiorów cyfrowych, gdy w 2010 roku Filmoteka Narodowa dołączyła do projektu European Film Gateway, za pośrednictwem którego prezentuje zbiory w portalu europejskiej kultury – Europeana.eu.


Wiedza w opisach

Prezentowane zdjęcia są opatrzone bogatym opisem zawierającym: tytuł i rok produkcji filmu, nazwiska reżysera i osób widocznych na zdjęciu, ich funkcje i role, słowa kluczowe, właściciela autorskich praw majątkowych, autora zdjęć itd. Mając jednak świadomość braków w opisach (bądź pomyłek), prosimy wszystkie osoby, które mogą pomóc nam w wypełnieniu luk w opisach, o zgłaszanie pod adresem fototeka@fina.gov.pl swoich uwag i komentarzy; można je wysyłać z poziomu powiększenia zdjęcia (napisz do nas). Umożliwi nam to właściwe powiązanie tekstu komentarza z obrazem. 


Cele serwisu

  • Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej zgodnie z Ustawą o kinematografii z dn. 30.06.2005 r. (Dz.U. nr 13 poz. 1111) i statutem Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 30 maja 2017 r. (poz.32),
  • Zabezpieczenie zbiorów fotograficznych Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i ich opracowanie,
  • Ułatwienie i pomoc w nawiązaniu kontaktu z właścicielami praw.


ZOBACZ

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej