Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna

Nowy logotyp FINA został przedstawiony w 2023 roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Znak zaprojektowała Ewa Jaxa-Chamiec, a autorką całości identyfikacji wizualnej jest Anna Lipińska. Animację logotypu przygotowała Anita Kwiatkowska.


Znak graficzny FINA, zaprojektowany jako prosta geometryczna forma, nawiązuje swoim znaczeniem do zmysłu wzroku i słuchu. Koncepcja znaku to prosty kształt z wieloma wariantami animacyjnymi, nowoczesny spójny znak „w ruchu” z motywem głównym oko/ucho i pobocznymi zbiór/publiczność/kamera/skarb.


Znak pod kątem formalnym spełnia założenia plastyczności w zakresie przetwarzania go, animowania, a także utworzenia wokół znaku narracji artystycznej – obiekty przestrzenne, instalacje zewnętrzne parku audiowizualnego; wersje znaku występują jako elementy plakatu, gadżetów instytutu, wszelkie ikony na stronie internetowej są przetworzeniem znaku głównego.


Prezentacja znaku graficznego FINA | PDF


Identyfikacja wizualna


Autorką nowej identyfikacji wizualnej FINA jest Anna Lipińska.


Założenia: prostota, geometryczność w zestawieniu z plastycznymi obrazami filmowymi, rysunki i kolaże wycinane ręcznie.
Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej