Pleograf — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Pleograf

Pleograf. Historyczno-filmowy kwartalnik Filmoteki Narodowej

Pismo internetowe ma profil akademicki – skierowany jest przede wszystkim do środowiska filmoznawców i kulturoznawców, ale także innych dyscyplin humanistyki. Poza rozprawami naukowymi, publikuje wywiady, recenzje książek, a także źródła historyczne. Tytuł pisma odwołuje się do nazwy aparatu kinematograficznego skonstruowanego przez Kazimierza Prószyńskiego w 1894 roku. Słowo 'pleograf' pochodzi z greckiego – jest połączeniem dwóch słów: pléon („więcej”) oraz gráphō („piszę”).


Od sierpnia 2023 roku redaktorem naczelnym pisma jest dr hab. Konrad Klejsa, profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego.


Od niedawna „Pleograf” obecny jest na liście czasopism punktowanych, ogłaszanej przez Ministra Edukacji i Nauki.


www.pleograf.pl

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej