Książki — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Książki

Książki

Zbiór książek jest największym w Polsce specjalistycznym zbiorem wydawnictw i obejmuje ponad 30 000 polskich i zagranicznych książek z dziedziny filmu


Kolekcja

Biblioteka FINA jest najważniejszym w Polsce centrum wiedzy specjalistycznej o filmie i kinematografii. Posiada największy w kraju zbiór wydawnictw polskich i zagranicznych poświęconych tematyce filmowej oraz mediom audiowizualnym, liczący ponad 30 000 książek oraz około 1 000 tytułów czasopism. Dysponuje także unikatową kolekcją wycinków prasowych (gromadzonych do roku 2007) oraz obszernym zbiorem katalogów z festiwali i przeglądów filmowych.


Zbiór Biblioteki FINA zawiera również encyklopedie międzynarodowe, opracowania dotyczące teorii filmu, a także poszczególnych dziedzin i gatunków filmowych, książki traktujące ogólnie o historii kina światowego i historii filmu poszczególnych krajów, jak również analizy dzieł filmowych czy biografie twórców i aktorów światowej kinematografii.


FINA stale wzbogaca kolekcję dzięki nowym zakupom, wymianie z filmotekami i instytucjami zagranicznymi, darom instytucji, wydawnictw polskich i zagranicznych oraz osób prywatnych.


W czytelni udostępniamy także:

  • dokumentację filmową
  • materiały literackie (m.in. scenariusze, scenopisy, listy montażowe, listy dialogowe)
  • archiwalia (m.in. protokoły z posiedzeń Komisji Kolaudacyjnych i Komisji Ocen Scenariuszy)
  • projekty plastyczne związane z produkcją filmową (scenografii, kostiumów itp.)
  • nuty i partytury muzyczne
  • programy i foldery filmowe


Kierownik biblioteki:

Adam Wyżyński
adam.wyzynski@fina.gov.pl
tel. 22 182 45 26Udostępnianie

SZUKAJ KSIĄŻKI / CZASOPISMA W KATALOGU ONLINE


BIBLIOTEKA I CZYTELNIA 

e-mail: czytelnia@fina.gov.pl
tel./fax: +48 22 182 45 21

ul. Puławska 61
00-975 Warszawa
prawa oficyna, parter

Godziny otwarcia Biblioteki i Czytelni

poniedziałki, wtorki, piątki: 9.00 – 15.30
środy: 12.00  – 19.00
czwartki: 9.00 – 13.00
soboty, niedziele i święta: nieczynna


Godziny otwarcia punktu ksero

poniedziałki, wtorki, piątki: 9.00 – 15.30
środy: 12.00  – 16.00
czwartki: 9.00 – 13.00
soboty, niedziele i święta: nieczynneW punkcie ksero działającym przy Czytelni jest możliwość wykonania odpłatnie kserokopii zbiorów bibliotecznych. Zgodnie z przepisami prawa autorskiego kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów, jednak nie większe niż 1 arkusz wydawniczy (22 strony).


Ze względu na archiwalny charakter zbiorów nie każdy dokument może być kopiowany (Zbiory specjalne). Realizowane są jedynie zamówienia zgłaszane na miejscu w Czytelni (wyboru dokonuje zamawiający).

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej