Biblioteka —

Biblioteka

Biblioteka i Czytelnia

Biblioteka Naukowa i Czytelnia

Biblioteka posiada status biblioteki naukowej w rozumieniu ustawowym (Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 28 VII 2023,

Dz. Ust. RP z 16 VIII 2023, poz. 1620)

GODZINY OTWARCIA

Placówka jest otwarta w poniedziałki, wtorki, piątki w godzinach 9.00–15.30, w środy: 12.00–19.00 oraz w czwartki: 9.00–13.00.


WYSZUKIWARKA KSIĄŻEK ONLINE

SZUKAJ KSIĄŻKI / CZASOPISMA W KATALOGU ONLINE

ZBIORY

Biblioteka jest najważniejszym w Polsce centrum wiedzy specjalistycznej o filmie i kinematografii. Posiada największy w kraju zbiór wydawnictw polskich i zagranicznych poświęconych tematyce filmowej oraz mediom audiowizualnym,

liczący ponad 30 000 książek oraz około 1 000 tytułów czasopism. Dysponuje także unikatową kolekcją wycinków prasowych (gromadzonych do roku 2007) oraz obszernym zbiorem katalogów z festiwali i przeglądów filmowych.

W czytelni udostępniamy także:

dokumentację filmową

materiały literackie (m.in. scenariusze, scenopisy, listy montażowe, listy dialogowe)

archiwalia (m.in. protokoły z posiedzeń Komisji Kolaudacyjnych i Komisji Ocen Scenariuszy)

projekty plastyczne związane z produkcją filmową (scenografii, kostiumów itp.)

nuty i partytury muzyczne

programy i foldery filmowe

Posiadamy dostęp i współpracujemy z bazą Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych FIAF (m.in. bibliografia zawartości czasopism zagranicznych o tematyce filmowej)

Biblioteka prowadzi działalność naukową i edukacyjną. Przygotowujemy cykl publikacji z krytycznymi edycjami archiwalnych dokumentów źródłowych z zakresu historii polskiego kina, które posiadamy w archiwum Instytucji.

Prowadzimy lekcje biblioteczne dla słuchaczy zainteresowanych wiedzą archiwistyczną z obszaru filmu. Organizujemy również lekcje na specjalne zamówienie - po wcześniejszym uzgodnieniu tematyki oraz zakresu omawianego materiału.

Kontakt w tej sprawie: adam.wyzynski@fina.gov.pl

ZBIORY SPECJALNE

Cenne i archiwalne zbiory dostępne są jedynie w Czytelni i zostały objęte zakazem kopiowania.

Wśród nich znajdują się:

egzemplarze archiwalne

zbiory specjalne (m.in. rękopisy)

druki rzadkie

egzemplarze szczególnie chronione (cymelia)

egzemplarze w złym stanie zachowania, a także oprawione czasopisma w formacie większym niż A4

KTO I JAK MOŻE KORZYSTAĆ ZE ZBIORÓW

czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów tylko w Czytelni bez prawa do wypożyczania materiałów na zewnątrz; materiały udostępniane są do wglądu bezpłatnie

wypożyczenia międzybiblioteczne – studenci i pracownicy naukowi wyższych uczelni mogą korzystać z części książek i materiałów; jednorazowo można wypożyczyć nie więcej niż 3 woluminy na okres miesiąca (oprócz pozycji ze zbioru podręcznego i publikacji szczególnie cennych) na podstawie rewersów jednorazowych i okrężnych (odbiór osobisty lub wysyłka)

w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dyrektora Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego – po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Działu Biblioteki i Czytelni – niektóre inne obiekty mogą być wypożyczane na zewnątrz, np. na wystawy

ZAMAWIANIE ZBIORÓW

zamówienia na książki, czasopisma, teczki z wycinkami prasowymi, druki festiwalowe, archiwalia, broszury, bazy danych na CD realizowane są od razu bez potrzeby wcześniejszego ich zamawiania

zamówienia na materiały literackie i programy filmowe realizowane są raz w tygodniu, ponieważ magazyn jest innej lokalizacji. Prosimy o zgłoszenie zamówienia z tygodniowym wyprzedzeniem (czytelnia@fina.gov.pl, tel. +48 22 182 45 21)

USŁUGI KSERO

w punkcie ksero działającym przy Czytelni jest możliwość wykonania odpłatnie kserokopii zbiorów bibliotecznych

zgodnie z przepisami prawa autorskiego kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów, jednak nie większe niż 1 arkusz wydawniczy (22 strony)

ze względu na archiwalny charakter zbiorów nie każdy dokument może być kopiowany (Zbiory specjalne)

realizowane są jedynie zamówienia zgłaszane na miejscu w Czytelni (wyboru dokonuje zamawiający)

NASZ ADRES

ul. Puławska 61

00-975 Warszawa

prawa oficyna, parter

tel./fax: +48 22 182 45 21

e-mail: czytelnia@fina.gov.pl

Kierownik Działu Biblioteki i Czytelni:

Adam Wyżyński; adam.wyzynski@fina.gov.pl, tel. 22 182 45 26

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej