Kopia obowiązkowa — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Kopia obowiązkowa

Przekazywanie kopii obowiązkowej

Szanowni Państwo!

Wszelkie materiały związane z kopią obowiązkową wraz z pismem przewodnim zawierającym wykaz materiałów przekazywanych w ramach kopii obowiązkowych prosimy dostarczać na adres siedziby FINA:

Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny

Ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa

Wytyczne dotyczące kopii obowiązkowych (elementy, wymogi techniczne, zalecenia dla materiałów światłoczułych) znajdują się poniżej w załącznikach.

Elementy_kopii_obowiązkowej_2021

Wymogi_techniczne_i_warunki_dla_filmów_poddawanych_digitalizacji_i_rekonstrukcji

Zalecenia_dotyczace_naswietlanych_cyfrowo_materiałow_swiatłoczulychDodatkowe pytania prosimy kierować pod adresem mailowy: kopia.obowiazkowa@fina.gov.pl.

Obowiązek przekazania do zbiorów FINA kopii każdego wyprodukowanego filmu wraz z materiałami dokumentacyjnymi wynika z Art. 30 Ustawy o kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 r (Dz. U. Nr 132 poz. 1111) i dotyczy każdego wyprodukowanego filmu, w tym także filmu, który nie otrzymał publicznego dofinansowania:

„Producent filmu przekazuje nieodpłatnie państwowej instytucji kultury wyspecjalizowanej w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii jeden egzemplarz nieeksploatowanej kopii każdego wyprodukowanego filmu oraz materiały dokumentacyjne związane z produkcją filmu, w szczególności scenariusz, listę montażową i dialogową, fotosy, plakaty, listę napisów i materiały reklamowe – w terminie 30 dni po zakończeniu produkcji, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia dystrybucji filmu”.

Procedura zdania kopii obowiązkowej dla Producenta:

kopia obowiązkowa2 FINA

Dokument do pobrania

Elementy kopii obowiązkowej

Dokumenty do pobrania

Dokument do pobrania

Wymogi techniczne i warunki dla filmów poddawanych digitalizacji i rekonstrukcji

POBIERZ

Dokument do pobrania

Zalecenia dotyczące naświetlanych cyfrowo materiałów światłoczułych

ZOBACZ
Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej