O FINA — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

O FINA

O FINA

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) to nowoczesna instytucja kultury, która została powołana 1 czerwca 2017 roku w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jej misją statutową jest digitalizacja, gromadzenie, restaurowanie i udostępnianie, a także promocja polskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej. FINA jest też koproducentem nowych materiałów audiowizualnych (filmów, audycji radiowych i telewizyjnych oraz wydawnictw filmowych i muzycznych).


Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
NIP: 5213784838

Zobacz szczegóły

O FINA

Kim jesteśmy

ZOBACZ

Newsletter

Otrzymuj informacje o działaniach FINA na skrzynkę mailową!

ZOBACZ

Identyfikacja wizualna

Nowy logotyp FINA został przedstawiony w 2023 roku. Znak zaprojektowała Ewa Jaxa-Chamiec

Zobacz

Dostępność

Deklaracja dostępności

ZOBACZ

Rada Programowa

Skład Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w latach 2022–2026.

ZOBACZ

Zamówienia publiczne

Informacje o zamówieniach publicznych.

ZOBACZ

Polityka antykorupcyjna

Dokumenty dotyczące polityki antykorupcyjnej Fina.

ZOBACZ

Polityka prywatności

ZOBACZ

Regulamin fina.gov.pl

Zobacz
Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej