„Ku wolności”, reż. Karl Hartl

„Ku wolności”, reż. Karl Hartl

„Ku wolności”, reż. Karl Hartl, 75 min, 1937, Niemcy


Dwaj przyjaciele: Jan Wolski i Julian Staniewski są oficerami carskiej armii w Grodnie. Julian kocha z wzajemnością rosyjską księżniczkę Katarzynę Czernichow, siostrę grodzieńskiego gubernatora. W chwili, gdy zamierza prosić o jej rękę, do Grodna dociera wiadomość o wybuchu powstania listopadowego i wezwanie do bezzwłocznego stawienia się wszystkich polskich żołnierzy w Warszawie. Julian staje przed ciężkim wyborem pomiędzy miłością i karierą wojskową a patriotycznym obowiązkiem wobec ojczyzny.


Film „Ku wolności” nie tylko kręcony był w Polsce, lecz także zyskał polską wersję językową. Dziś to jeden z niewielu filmów, zachowanych z przedwojennym polskim dubbingiem.

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej