Animacja na potrzeby promocyjne FINA

Animacja na potrzeby promocyjne FINA

image
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny poszukuje grafika, bądź studia animacji, które przygotuje odpłatnie trzy animowane spoty (7’’15’’ oraz 30’’) na potrzeby promocyjne Instytucji. Punktem wyjścia dla prac będzie projekt graficzny dostarczony przez FINA. Czas realizacji i odbioru animacji – do końca sierpnia br.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny poszukuje grafika, bądź studia animacji, które przygotuje odpłatnie trzy animowane spoty (7’', 15’’ oraz 30'’) na potrzeby promocyjne Instytucji. Punktem wyjścia dla prac będzie projekt graficzny dostarczony przez FINA. Czas realizacji i odbioru animacji – do końca sierpnia br.

Zgłoszenie powinno zawierać portfolio (w formie elektronicznej) grafika lub studia animacji, które należy przesłać w terminie do dnia 5 lipca 2023 r. na adres email: kontakt@fina.gov.pl.

Zastrzegamy, że przesłane zgłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegóły rozeznania rynku:
Zadaniem Wykonawcy jest produkcja i montaż spotów animowanych zgodnie z wymaganą specyfikacją:

Produkcja animacji zgodnie z zaproponowanym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez Zleceniodawcę scenariuszem (storyboard)
Montaż efektów dźwiękowych lub/i muzyki zaakceptowanej przez Zamawiającego
Postprodukcja – montaż i udźwiękowienie spotów
Dokonanie ewentualnych korekt i przedstawienie ostatecznej wersji spotu;
Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kopii nośników wymaganych przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersję spotu możliwą do umieszczenia w Internecie, kinie oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej