Call for papers: „Obraz Polaka w zagranicznych filmach i mediach audiowizualnych”. TERMIN do 18 września!

Call for papers: „Obraz Polaka w zagranicznych filmach i mediach audiowizualnych”. TERMIN do 18 września!

image

UWAGA: TERMIN NADSYŁANIA APLIKACJI ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 18 WRZEŚNIA!
 

Tematem konferencji będzie – utrwalony w światowej domenie audiowizualnej (filmy, seriale, gry cyfrowe) – obraz bohatera filmowego identyfikowanego jako Polak. Chodzi o rozpoznanie zjawiska pod względem ilościowym, ustalenie i opis kontekstów występowania, mapowanie geograficzne, historyczne i polityczne, analizy poszczególnych komunikatów, a także próbę całościowej interpretacji. Ważnym celem konferencji będzie także dążenie do zrozumienia przyczyn stojących za takim, a nie innym obrazem polskiego bohatera w ich komplikacji ideologicznej, ekonomicznej i historycznej, z uwzględnieniem mechanizmów społecznego wytwarzania stereotypów.

Przewidywanym efektem konferencji jest obraz konstruktu kulturowego, jaki wyłania się z komunikatów audiowizualnych na temat Polaków, ich historii, obyczajów, systemu wartości, a także historyczna ewolucja tego obrazu. Dążymy do tego, by w oparciu o materiał empiryczny lepiej, bez iluzji i złudzeń, zrozumieć nasze miejsce w dzisiejszym świecie.

Inspiracją dla tego przedsięwzięcia jest praca prof. Danushy Goski Bieganski: The Brute Polak Stereotype in Polish-Jewish Relations and American Popular Culture (polska edycja w tłum. K. Szuster: Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015).

Prof. Danusha Goska będzie gościem konferencji i wygłosi wykład otwierający.
Szczegóły i terminy
Prosimy o przysyłanie tematów referatów wraz ze streszczeniem (do 1800 znaków) i krótkim biogramem do końca 18 września 2022 na adres: konferencja2022@fina.gov.pl.

Konferencja odbędzie się w dniach 3–4 listopada w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.

W przypadku gości zagranicznych i referentów spoza Warszawy organizatorzy konferencji zapewnią pomoc w podróży oraz noclegu.

Podczas konferencji zapewnione będzie wyżywienie dla prelegentów, a także tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie i polsko-angielskie.

Konferencja będzie otwarta dla publiczności. Planowana jest publikacja prezentująca wystąpienia konferencyjne.

 
W imieniu organizatorów
Dr hab. Konrad Klejsa
Dr Mateusz Werner
 

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej