Dotacje celowe przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego —

Dotacje celowe przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

fina
siedziba FINA przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie, mat. FINA
Przedstawiamy dotacje celowe na wydatki bieżące i majątkowe dla FINA przyznane w 2023 roku przez MKiDN

FINA Wałbrzyska 3/5, Warszawa

Modernizacja izolacji przeciwwilgociowych w technologii iniekcji budynku A FINA przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie, w zakresie:

 1. wykonania prac iniekcyjnych systemowej izolacji poziomej i pionowej piwnic budynku A
 2. wykonanie branżowej dokumentacji technicznej

Modernizacja zagospodarowania terenu siedziby FINA przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie, w zakresie:

 1. wymiany nawierzchni ciągów pieszych z drewnianych na kamienne i założeniu terenów zieleni
 2. wykonaniu dokumentacji projektowej

Prace remontowe dotyczące części budynku “C” zlokalizowanego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5

 1. wykonanie prac remontowych budowlanych, dekarskich zadaszenia łącznika z tarasem budynku „C”

Kino Iluzjon, ul. Narbutta 50a, Warszawa

Wykonanie instalacji chłodniczej dla infrastruktury informatycznej w Kinie Iluzjon, przy ul. Ludwika Narbutta 50A, w zakresie:

 1. wykonania nowej instalacji chłodniczej infrastruktury informatycznej znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni Kina Iluzjon,
 2. wykonania dokumentacji projektowej,
 3. sprawowania nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami.

Modernizacja technicznych systemów bezpieczeństwa w budynku Kina Iluzjon ul. Narbutta 50A w Warszawie, w zakresie:

 1. modernizacji systemów kontroli dostępu w Kinie Iluzjon

Modernizacja oświetlenia, infrastruktury technicznej i teletechnicznej oraz instalacji audiowizualnej w budynku Kina Iluzjon mieszczącego się przy ul. Narbutta 50A w Warszawie, w zakresie:

 1. modernizacji oświetlenia w sali „Mała Czarna”, związana z wymianą oświetlenia z opraw świetlówkowych na energooszczędne
 2. modernizacji infrastruktury technicznej i technologicznej w zakresie nagrań audiowizualnych i transmisji internetowych, zlokalizowanej w sali dydaktycznej w budynku Kina Iluzjon
 3. modernizacji instalacji audiowizualnej w sali „Stolica” w budynku Kina Iluzjon

ul. Łąkowa 29, Łódź

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku magazynowego z funkcją biurową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Łąkowej 29 w Łodzi, w zakresie:

 1. wykonania PFU
 2. nadzoru i koordynacji wielobranżowej na etapie PFU

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


zobacz także

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej