Nowy „Pleograf”: edukacja filmowa

Nowy „Pleograf”: edukacja filmowa

image

Jak pisze we wstępniaku zespół redakcyjny „Pleografu”, „magazyn ukazuje się w wyjątkowym czasie. Reguły funkcjonowania świata, jakie znamy, zostały zawieszone i podlegają nieustannej metamorfozie. Pandemia dotyka wszystkich sfer życia społecznego i prywatnego, gospodarki i ekonomii, a także edukacji. Naturalne jest więc, że wykładowczynie i wykładowcy, nauczycielki i nauczyciele, wychowawczynie i wychowawcy oraz wszystkie osoby związane z nauczaniem zadają sobie w ostatnich dniach fundamentalne pytania o cele, metody ich osiągania i narzędzia, jakie byłyby najbardziej adekwatne dla kształcenia w nowej i ekstremalnie trudnej sytuacji. Zachwianie działania szkół i uniwersytetów skłania też do przemyślenia istoty i misji edukacji filmowej, która łączy podążanie za narracjami i znaczeniami z kształceniem umiejętności technologicznych”.

W numerze znajdziemy między innymi: artykuł Grzegorza Rogowskiego o międzywojennych szkołach filmowych. Małgorzata Malinowska pisze o warsztatach filmowych dla cudzoziemców, Klara Cykorz i Patrycja Mucha stworzyły dwugłos o kinie dla dzieci i młodzieży, Paulina Haratyk pisze o działalności Amatorskich Klubów Filmowych. Małgorzata Radkiewicz przygląda się krakowskiej Prafilmówce. Przeprowadzono też wywiady z przedstawicielkami Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy i Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi. W dziale „Z warsztatu” znajdziemy okołojubileuszowy materiał o działalności Filmoteki Szkolnej.

Więcej na stronie Akademii Polskiego Filmu.

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej