REKONSTRUKCJA I DIGITALIZACJA POLSKICH FILMÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

REKONSTRUKCJA I DIGITALIZACJA POLSKICH FILMÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

image

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 FINA realizuje projekt „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA”.
Cele projektu
Głównym celem projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o zasobach FINA poprzez nową platformę cyfrową FINA, zapewniającą szeroki dostęp do zgromadzonych i budowanych w przyszłości zasobów audiowizualnych Filmoteki, pozwalającą Filmotece na efektywne zarządzanie rosnącym zbiorem danych. Kolejny cel to Cyfryzacja zasobów archiwalnych FINA w celu ich zabezpieczenia dla potomności oraz efektywnego upowszechnienia.
Produkty projektu
W wyniku realizacji projektu udostępnionych zostanie 200 materiałów filmowych przedwojennych i powojennych oraz 4800 materiałów okołofilmowych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Realizacja projektu „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu:  27 523 225 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 23 292 905 PLN
Czas trwania projektu:  15.04.2022 r. – 15.10.2023 r.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej