Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

plakat Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego
FINA włączyła się w obchody Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego (World Day for Audiovisual Heritage), który przypada na 27 października 2023 roku

Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego jest kluczową inicjatywą zarówno UNESCO, jak i Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń Archiwów Audiowizualnych (CCAAA), mającą na celu uhonorowanie specjalistów ds. ochrony audiowizualnej i instytucji, które chronią nasze dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Archiwa audiowizualne na całym świecie łączą się co roku w tym dniu, aby uczcić swoją pracę wydarzeniami, które nie tylko podkreślają wrażliwość tych cennych materiałów, ale także celebrują często niedocenianą pracę instytucji, które zapewniają ochronę i konserwację, zapewniając ich dostępność w przyszłości.

Materiały audiowizualne opowiadają naszą historię. Zapewniają okno na świat, pozwalając nam obserwować wydarzenia, w których nie możemy uczestniczyć, słyszeć głosy z przeszłości, które nie mogą już mówić, i tworzyć historie, które informują i bawią. Słuchając nagranych dźwięków i oglądając obrazy uchwycone na filmie i wideo, możemy nie tylko docenić bogactwo tej kultury, ale także uczyć się od niej.

FINA dołączyła w tym roku do obchodów World Day for Audiovisual Heritage. Odbywające się w dniach od 19 do 22 października Święto Niemego Kina znalazło się na liście blisko 50 wydarzeń z całego świata zamieszczonych na stronie internetowej poświęconej Światowemu Dniu Dziedzictwa Audiowizualnego.

zobacz także

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej