Dozwolony użytek w dydaktyce | Otwarte zasoby edukacyjne

Dozwolony użytek w dydaktyce | Otwarte zasoby edukacyjne

image
Monika Osmańska przedstawia problematykę wykorzystywania prac chronionych prawem autorskim w procesie dydaktycznym zgodnie z regulacjami polskiego prawa autorskiego. Autorka analizuje adekwatność polskich przepisów do nowych technologii informacyjnych i proponuje poprawki do polskiego prawa autorskiego. Porusza też kwestię otwartych zasobów.

Dozwolony użytek stanowi określone przez ustawodawcę okoliczności i przypadki, w których możliwe jest korzystanie z twórczości objętej ochroną prawnoautorską bez potrzeby uzyskania zgody autora lub posiadacza praw. W polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszystkie rodzaje dozwolonego użytku uregulowano w art. 23-35. Ze względu na duże znaczenie edukacji, wykorzystanie w celach edukacyjnych wydaje się być w pełni uzasadnione.

Wzór cytowania

M. Osmańska, Wykorzystywanie utworów w dydaktyce w świetle ochrony autorskoprawnej. Dozwolony użytek i otwarte zasoby edukacyjne, „Themis Polska Nova”, 2014, nr 2(7), s. 190-223.

Pobierz pełny artykuł | PDF

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej