„Na wylot”, reż. G. Królikiewicz | Akademia Polskiego Filmu — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

„Na wylot”, reż. G. Królikiewicz | Akademia Polskiego Filmu

Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o historii polskiego kina.

W ramach APF realizowane są zajęcia dla studentów i wolnych słuchaczy w kinach i na uczelniach w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi.Przede wszystkim jest to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego, który inaugurację miał w 2009 roku.


Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, składają się z godzinnych wykładów, projekcji dwóch filmów i spotkań z twórcami.


Na wylot
, reż. Grzegorz Królikiewicz, 70 min, 1972, Polska


Przypadek morderstwa dokonanego przez małżonków Maliszów był przed wojną głośną sprawą sadową. Życie bez perspektywy i marginalizacja społeczna doprowadziły dwoje ludzi do frustracji i agresji, która znalazła ujście w akcie morderstwa na listonoszu i parze staruszków. Proces sądowy fragmentarycznie ujawnił motywacje bohaterów – nieopisywalny w istocie stan ich duszy. Nowatorski sposób narracji zaproponowany przez reżysera każe bardziej domyślać się przebiegu wydarzeń, niż je przedstawia.


Wykład przed filmem wygłosi Michał Dondzik.

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej