„Perła w koronie”, reż. K. Kutz | Akademia Polskiego Filmu — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

„Perła w koronie”, reż. K. Kutz | Akademia Polskiego Filmu

Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o historii polskiego kina. W ramach APF realizowane są zajęcia dla studentów i wolnych słuchaczy w kinach i na uczelniach w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi. Przede wszystkim jest to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego, który inaugurację miał w 2009 roku.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, składają się z godzinnych wykładów, projekcji dwóch filmów i spotkań z twórcami.

ProgramGODZ. 17.00 WYKŁAD PROF. MARCINA ADAMCZAKAGODZ. 18.00
PERŁA W KORONIE, REŻ. KAZIMIERZ KUTZ, 111 MIN, 1971, POLSKAPerła w koronie
to druga część tryptyku śląskiego Kazimierza Kutza. Śląsk, lata 30. ubiegłego wieku. Górnik Jaś i jego rodzina, żona Wichta oraz synkowie, dowiadują się o planowanej likwidacji kopalni. To decyzja niemieckiego właściciela. Pracownicy postanawiają rozpocząć strajk. Zarząd kopalni zrobi wszystko, aby osiągnąć swoje cele. Tymczasem ludzie w mieście, a chwilę potem na całym Śląsku, zaczynają solidaryzować się ze strajkującymi.
W wywiadzie Bożeny Janickiej („Kino” 1/1972) Kazimierz Kutz powiedział: „Realizowałem Perłę w koronie w innym świecie niźli ten, w którym zazwyczaj rodzi się film: robiłem swój film między swoimi. Wszystko to jest ważne, ponieważ obraz na ekranie składa się ze zmysłowych szczegółów, z tego, co uda się zebrać, zaaranżować i pokazać. Ale ważniejsze jest, że warunki w jakich reżyser pracuje mają ogromny wpływ na jego postawę wewnętrzną. Robiłem Perłę w koronie w poczuciu pełnej wewnętrznej swobody, bo wiedziałem, że robię mój własny film o mnie samym. Uwolniłem się od wszelkich zahamowań, wynikających z tego, że trzeba się będzie rozliczać przed kimś innym niż ja sam i widz”.
Ilustracja: kadr z filmu Perła w koronie, reż. Kazimierz Kutz, źródło: Fototeka FINA

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej