„Proces”, reż. Orson Welles

„Proces”, reż. Orson Welles

„Proces”, reż. Orson Welles, 117 min, 1962, Francja, Włochy, RFN


Józef K. wezwany niespodziewanie przed sąd, nie znając aktu oskarżenia ani swoich sędziów, przechodzi długotrwały proces psychicznej metamorfozy, ulegając stopniowo fascynującej potędze nieuchwytnego i niesprecyzowanego do końca wymiaru sprawiedliwości. Welles ukazuje Kafkowskiego bohatera beznadziejnie błąkającego się wśród labiryntu sądowych korytarzy i bezskutecznie usiłującego ustalić przyczyny oskarżenia. Tajemnicza i bezwzględna machina biurokratyczna sprawia, że bohater akceptuje końcu swoją tragiczną sytuację. Welles, będąc w zasadzie wierny duchowi Kafkowskiego arcydzieła, wprowadził kilka własnych, dość śmiałych pomysłów realizacyjnych, które jednak nie wpłynęły na głębię przesłania literackiego pierwowzoru.

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej