Konferencja dla nauczycieli „Dzieci i młodzież online. Instrukcja obsługi” — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Konferencja dla nauczycieli „Dzieci i młodzież online. Instrukcja obsługi”

Zapraszamy Państwa na konferencję poświęconą zagrożeniom w Internecie w środowisku szkolnym pn. „Dzieci i młodzież online. Instrukcja obsługi.” Konferencja odbędzie się w piątek 8 grudnia 2023 roku w Warszawie, w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w sali Ziemia obiecana, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w godz. 9:00-16:00

Celem konferencji jest podniesienie świadomości nauczycieli na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet, a także przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego korzystania z Internetu przez uczniów.


Konferencja adresowana jest do wszystkich nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się więcej o zagrożeniach w Internecie i jak im przeciwdziałać.


Program Konferencji „Dzieci i młodzież online. Instrukcja obsługi.”
9:00 - 16:00, sala Ziemia ObiecanaFilmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa


08.30 - 9.10 Recepcja


9.10-9.20 Otwarcie konferencji


9.20 – 10.00 prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz, referat pt. „W sieci Sieci: wyzwania, zagrożenia i ryzykowne zachowania młodzieży"
Referat zostanie poświęcony kluczowym uwarunkowaniom obecności młodych ludzi w przestrzeni mediów społecznościowych, a więc algorytmizacji, personalizacji treści, fake newsom, hejtowi, a także mechanizmom, które platformy społecznościowe wykorzystują do wydłużenia czasu spędzanego przez użytkowników w social media. Ponadto, zostaną omówione wyniki badań związanych z nadużywaniem ekranów: mechanizmy procesów uzależnienia i ich konsekwencje dla młodzieży.


10.00 – 10.40 Bogna Białecka, referat pt. „Higiena cyfrowa w szkole”
Czy wystarczy zwiększyć świadomość młodzieży co do zagrożeń związanych z światem wirtualnym i ufać, że podejmą zdrowe decyzje? Dlaczego smartfonowi bliżej do kokainy niż do zwykłej rozrywki? Co możemy zrobić by pomóc im uchronić się przed uzależnieniem?


10.40 – 11.10 Panel dyskusyjny / moderator Dobromiła Wrońska


11.10 – 11.40 Przerwa kawowa


11.40 – 12.20 Aleksandra Jankowiak, Monika Candela Łaguniak, referat, pt. “Smartfony w szkole - systemowa edukacja medialna i nowe trendy edukacyjne w Europie.”
Podczas konferencji rozważymy, czy dzieci powinny mieć smartfony w szkole, analizując aspekty neurobiologiczne, edukacyjne, technologiczne i społeczne. Opowiemy o tym, dlaczego praca systemowa stanowi kluczowy filar skutecznej edukacji medialnej. Poprzez przedstawienie przykładów dobrych praktyk z różnych części świata, pokażemy sposoby funkcjonowania technologii cyfrowej w szkołach.


12.20 – 13.00 dr Małgorzata Golonka-Wójcik referat pt. “Bullying szkolny oraz system monitorowania i zapobiegania RESQL”
Bullying to prześladowanie i dręczenie rówieśnicze to niestety powszechne zjawisko w polskich szkołach. Bullying fizyczny, werbalny a także relacyjny ma poważne konsekwencje zarówno krótko jak i długoterminowe. Jednak uczniowie zgłaszają jedynie około 30% incydentów bullyingowych. Dlaczego tak się dzieje i jak można temu zapobiegać dowiedzą się Państwo podczas spotkania.


13.00 – 13.30 Panel dyskusyjny/ moderator Dobromiła Wrońska


13.30 – 14.30 Przerwa kawowa

W trakcie przerwy pokaz filmów zrekonstruowanych w ramach Programu PO PC

„Z wędrówek po Warszawie”, reż. Antoni Nowosielski, Stanisław Rogowicz, 1932 r.

„Szlakiem mew”, reż. Mieczysław Bilażewski, 1938 r.

„Darem Pomorza do Sztokholmu”, Tadeusz Kallwejt, 1938 r.

„Tatry w śniegu”, reż. Zbigniew Jaszcz, 1939 r.

„Po słońce do przyjaciół”, Polska Agencja Telegraficzna, 1938 r.,

14.30 – 15.30 Oliwia Chojnacka, referat pt. “Popularne platformy i nowe rozwiązania technologiczne - zagrożenia, szanse, wyzwania.”
Ważnym aspektem bezpiecznego korzystania z każdej, zwłaszcza nowej technologii, której zagrożenia nie zostały jeszcze dokładnie zbadane, jest świadomość potencjalnych niebezpiecznych konsekwencji. Podczas wykładu omówione zostaną zagrożenia oraz treści szkodliwe obecne na platformach, z których korzystają najmłodsi użytkownicy Internetu.


15.30 - 15.45 Panel dyskusyjny/ Dobromiła Wrońska


15.45 – 16.00 Zakończenie, podsumowanie konferencji


Wstęp


Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.


Aby wziąć udział w konferencji, należy przesłać zgłoszenie przez poniższy formularz do dnia 6 grudnia 2023 roku.


ZAPISY: Limit miejsc jest wyczerpany


Zapraszamy!

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej