„Mleczna droga”, reż. Luis Buñuel | Mistrzowie kina | Luis Buñuel, cz. II — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

„Mleczna droga”, reż. Luis Buñuel | Mistrzowie kina | Luis Buñuel, cz. II

kadr z filmu „Mleczna Droga”, reż. Luis Buñuel
kadr z filmu „Mleczna Droga”, reż. Luis Buñuel

„Mleczna droga”, reż. Luis Buñuel, 101 min, 1989, Francja, Włochy, RFN


Unikatowy, mało znany film Luisa Buñuela będący sumą jego dociekań teologicznych. Głównymi bohaterami są dwaj włóczędzy udający się na pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Wędrując przez Francję, mężczyźni napotykają rozmaite postaci debatujące na tematy religijne. Spotkani bohaterowie są alegorycznym wcieleniem biblijnych archetypów, a plan współczesny przenika się często ze scenami z ewangelii.


Choć Buñuel – wychowanek szkoły jezuitów – podejmuje krytyczny dialog z religijnymi dogmatami, to jednak nigdy nie popada w płaską satyrę. Pełen surrealistycznych motywów, spekulatywny, eseistyczny film należy do najciekawszych formalnie i intelektualnie dzieł słynnego reżysera. Jak pisała Iwona Kolasińska-Pasterczyk, „Mleczna droga” „pozostaje dziełem unikalnym przez wzgląd na zadziwiającą adekwatność formy wobec tematu par excellence religijnego. Nie będąc filmem religijnym sensu stricto (…), wprowadza widza w tajniki wielkich tajemnic religii katolickiej w taki sposób, że odnosi on wrażenie nieustannego obcowania z Tajemnicą tkwiącą w samej naturze obrazów filmowych. (…) W ten sposób Buñuel stworzył potencjalną możliwość otwarcia się na inny, tajemniczy wymiar rzeczywistości”


(I. Kolasińska-Pasterczyk, Piekła Luisa Bunuela. Wokół problematyki sacrum i profanum).

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej