„Pasja”, reż. Mel Gibson

„Pasja”, reż. Mel Gibson

„Pasja”, reż. Mel Gibson, 127 min, 2004, USA


Głośny film Mela Gibsona ukazujący ostatnie godziny Chrystusa przed ukrzyżowaniem. Reżyser postawił przede wszystkim na realizm przedstawienia – aktorzy wypowiadają swoje kwestie w językach: aramejskim, hebrajskim i po łacinie, a sceny przemocy pokazane zostały w niezwykle naturalistyczny, brutalny sposób. Przyjęta przez Gibsona konwencja wzbudziła duże kontrowersje wśród części widzów, jednak generalnie film został bardzo dobrze przyjęty.


Jak pisał krytyk po premierze filmu, „Nie tylko o wstrząs zresztą chodziło. Raczej o przywrócenie uniwersalnego (religijnego i humanistycznego) sensu pasyjnej opowieści. I to się Gibsonowi udało. Jego wizja Pasji i samej postaci Chrystusa porusza niezależnie od tego, czy ogląda się ją jako prawdę objawioną, czy jako prawdę przedstawioną” (W. Kałużyński, Pasja, „Film” 2004, nr 3).

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej