„Klejnot wolnego sumienia” | Przegląd filmów Grzegorza Królikiewicza | Dzień #3 (niedziela) —

„Klejnot wolnego sumienia” | Przegląd filmów Grzegorza Królikiewicza | Dzień #3 (niedziela)

„Klejnot wolnego sumienia” (1983)


Akcja tego wystawnego filmu rozgrywa się na tle historycznego wydarzenia, jakim był XVI-wieczny polski akt prawny gwarantujący wolność religijną. Szlachcic i kalwin Sieniawski przerywa chrzest kolejnego dziecka katolickiego rodu Bieleckich. Ojciec chrzestny, młody szlachcic Jan Bielecki, poprzysięga kalwinowi zemstę. Wyrusza do króla Zygmunta Augusta, gdy jednak dociera na jego dwór, król umiera. Nowy władca, Henryk Walezy, zapewnia poddanym swobodę religijną. Bielecki i inni katolicy czują się zdradzeni przez króla. Dochodzi do pogromu wyznawców innych religii. Na szczególną uwagę zasługują zdjęcia autorstwa Krzysztofa Ptaka oraz scenografia Zbigniewa Warpechowskiego.


Film „Klejnot wolnego sumienia” zostanie wyświetlony w wersji po rekonstrukcji cyfrowej wykonanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.


Wstęp


Pokaz niebiletowany, wstęp bezpłatny.

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej