Badania — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Badania

Badania
Co zmieni(a) pandemia? Wpływ COVID-19 na archiwa audiowizualne. Raport w języku angielskim
Badania
Polacy o polskich filmach | Raport z badań
Badania
Doświadczenie filmu a doświadczenie traumy
Badania
Prowadzenie zajęć online a korzystanie z treści online
Badania
Instytucje kultury w środowisku cyfrowym
Badania
Dozwolony użytek w dydaktyce | Otwarte zasoby edukacyjne
Badania
Creative Commons (CC)
Badania
Zniesławienie na Facebooku
Badania
Organizacje zbiorowego zarządzania a utwory osierocone
Badania
Ostatni dzień lata | W oczach Zachodu
Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej