Stulecie pokolenia Kolumbów — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Stulecie pokolenia Kolumbów

„Stulecie pokolenia Kolumbów” - książka FINA
Fragment okładki książki „Stulecie pokolenia Kolumbów”

„Stulecie pokolenia Kolumbów” to praca zbiorowa poświęcona zagadnieniu funkcjonowania określenia „pokolenie Kolumbów” w polskiej kulturze. Tytuł nawiązuje do słynnej powieści Romana Bratnego „Kolumbowie, rocznik 20” i stanowi – wywołaną przez symboliczną setną rocznicę przyjścia na świat tego pokolenia – próbę przyjrzenia się jego doświadczeniom, osiągnięciom i wpływowi na kulturę, ale także omówienia nieoczywistości, rozbieżności między wiedzą historyczną o tej formacji a jej samopostrzeganiem i nadaną kategorią kulturową. Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny – wypowiadają się w nim historycy, filmoznawcy i badacze kultury, co tworzy wielość perspektyw i ujęć badawczych. Daje także wyraz przekonaniu, że mamy do czynienia z problemem ciągle prowokującym do naukowych powrotów, nowych opracowań i namysłów. Kolumbowie jako pokolenie – mimo upływu lat – nieustannie stanowią bowiem bardzo ważny element naszej zbiorowej tożsamości.

Zobacz spis treści publikacji

zobacz także

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej