Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej - O Olimpiadzie —

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej - O Olimpiadzie

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu.

Podczas każdego z trzech etapów Olimpiady testowi zostaje poddana wiedza uczestników z zakresu polskiej i światowej kinematografii, środków filmowego wyrazu, gatunków dziennikarskich i komunikacji w social mediach. Dzięki jasnym zasadom oraz czytelnym wymaganiom uczestnicy mają szansę solidnie przygotować się do olimpijskich zmagań i stanąć do uczciwej rywalizacji.

Olimpiada organizowana jest przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.

_______________________________________________________________________________________________________________

REJESTRACJA

CZYTAJ WIĘCEJ O REJESTRACJI NA OLIMPIADĘ WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Rejestracja na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej składa się z 4 prostych kroków:

  1. Uczeń wypełnia Zgłoszenie uczestnictwa, które stanowi Załącznik do Regulaminu. Należy je wydrukować, wypełnić, podpisać, a następnie przekazać do dyrekcji szkoły.
  2. Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową Komisję Szkolną i wyznacza Przewodniczącego. W składzie komisji jedną z osób jest nauczyciel informatyki, w celu wsparcia technicznego po stronie szkoły.
  3. Przewodniczący na podstawie danych ze Zgłoszeń Uczestnictwa uczniów wypełnia Formularz na stronie internetowej Olimpiady (oddzielny dla Komisji i oddzielny dla Ucznia). Przy tym kroku należy sprawdzić poprawność danych, które warunkują udział w Olimpiadzie. Po zakończeniu rejestracji elektronicznej zostanie wysłany mail z potwierdzeniem do Przewodniczącego Komisji Szkolnej.
  4. Przewodniczący Komisji Szkolnej wysyła organizatorowi listem poleconym papierowe Zgłoszenia Uczestnictwa uczniów z jednoczesnym wysłaniem skanów na adres mailowy. Uwaga! Wysyłka kopert z dokumentami rejestracyjnymi jest niezbędna.

OGÓLNY HARMONOGRAM OLIMPIADY:

PAŹDZIERNIK – LISTOPAD – rejestracja Komisji Szkolnych i Uczestników

POŁOWA LISTOPADA – I Etap Olimpiady (etap szkolny)

POCZĄTEK STYCZNIA – II Etap Olimpiady (etap okręgowy)

KONIEC MARCA – III Etap Olimpiady (etap centralny)

ETAP I

I Etap odbywa się we wszystkich zgłoszonych szkołach, w trybie online na przygotowanej platformie edukacyjnej.

Uczestnicy samodzielnie rozwiązują test składający się z 2 części:

  1. 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Za prawidłowe odpowiedzi uczeń może zdobyć po 1 pkt
  2. 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru o zwiększonym poziomie trudności. Za prawidłowe odpowiedzi można zdobyć maksymalnie po 2 pkt

Test trwa 50 minut. Na pytania z części I Uczestnicy mają 30 minut, na pytania z części II 20 minut. Łącznie można zdobyć 80 punktów.

Przewodniczący Komisji Szkolnej przesyła Organizatorowi protokół z przebiegu I Etapu i oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji I Etapu Olimpiady, które stanowią Załączniki do Regulaminu.

Do II etapu przechodzi 150 Uczestników, którzy zdobyli najwięcej punktów.

ETAP II

II Etap Olimpiady odbywa się w trybie online i składa się z dwóch części, które polegają na:

1) przygotowaniu przez Uczestnika autorskiej pracy projektowej związanej z hasłem przewodnim danej edycji Olimpiady i przesłaniu jej do Organizatora (max. 85 pkt)

2a) rozwiązaniu testu zawierającego 40 pytań zamkniętych (max. 40 pkt)

2b) udzielenia odpowiedzi na pytania otwarte (max. 60 pkt):

-analiza i interpretacja plakatu filmowego (max. 22 pkt)

-analiza i interpretacja sceny z filmu (max. 38 pkt)

Punkty poszczególnych Uczestników ze wszystkich zadań II Etapu są sumowane. Łącznie można zdobyć 185 punktów.

Do III Etapu przechodzi 25 Uczestników z najwyższymi wynikami uzyskanymi w II Etapie.

ETAP III

III Etap Olimpiady odbywa się w trybie online i składa się z trzech części, które polegają na:

  1. napisaniu pracy o charakterze argumentacyjnym na temat związany z hasłem przewodnim danej edycji Olimpiady. (max. 33 pkt)
  2. odpowiedzi ustnej na wylosowane pytania przed Komisją Centralną. Jedno z pytań oprócz polecenia będzie zawierało materiał dodatkowy (np. fragment tekstu kultury). (max. 28 pkt)
  3. przeprowadzeniu wywiadu z wylosowanym gościem specjalnym oraz zredagowanie odbytej rozmowy pod kątem jej publikacji. (max. 27 pkt)

Dotychczas gośćmi specjalnymi byli m.in.: aktorka Ewa Dałkowska, scenarzysta Tomasz Titkow, reżyser Marcin Bortkiewicz, aktorka Aleksandra Konieczna, reżyser animacji Mariusz Wilczyński, charakteryzatorka Ewa Drobiec, reżyser i aktor Piotr Domalewski, reżyserka Kinga Dębska, aktorka Gabriela Muskała, operator Wojciech Staroń

Punkty poszczególnych Uczestników ze wszystkich zadań III Etapu są sumowane. Łącznie można zdobyć 88 punktów.

*Szczegółowy opis przebiegu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej znajduje się w Regulaminie, który został zamieszczony w zakładce VIII EDYCJA.

LAUREACI I FINALIŚCI

Tytuł Laureata otrzymuje 12 Uczestników III Etapu, którzy uzyskali najwięcej punktów, pozostali uczestnicy III Etapu otrzymują tytuł Finalisty. Laureaci i Finaliści otrzymują liczne nagrody m.in. indeksy na uczelnie wyższe w całym kraju, akredytacje na festiwale filmowe, książki i filmy.

Każdy z uczestników III etapu otrzymuje Zaświadczenie o uzyskanym tytule, które zostanie przesłane na adres szkoły wskazanej w Zgłoszeniu do Olimpiady.

Akredytacje/karnety na Partnerskie Festiwale Filmowe są przyznawane w zależności od dostępności, miejsca w rankingu III etapu Olimpiady oraz udziału we wcześniejszych festiwalach. Mimo ograniczonej puli akredytacji staramy się, aby każdy z uczestników III etapu otrzymał nagrodę.

Do Szkół Partnerskich przekazujących małą liczbę (max. 3) uprawnień do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego lub jego części obowiązuje rekrutacja wewnętrzna wśród Laureatów będących w klasach maturalnych.

Wśród indeksów do wygrania m.in.:

-na Wydział Organizacji Sztuki Filmowej w PWSFTviT Łodzi;

-na kierunek Film i Multimedia lub Aktorstwo Nowych Mediów w Warszawskiej Szkole Filmowej;

-na kierunek Filmoznawstwo i kultura mediów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu;

-na kierunek Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

-na kierunek Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych na Uniwersytecie Łódzkim;

-studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

-studia na Uniwersytecie Łódzkim;

-studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Kilka wybranych akredytacji festiwalowych:

-FPFF Gdynia

-Krakowski Festiwal Filmowy

-Dwa Brzegi

*Pełna lista Partnerów została zamieszczona w zakładce PARTNERZY.

Komunikaty

ZOBACZ

O Olimpiadzie

ZOBACZ

VIII Edycja Olimpiady

Rok szkolny 2023/2024 - informacje

ZOBACZ

Baza wiedzy

ZOBACZ

Poprzednie edycje

ZOBACZ

Partnerzy

ZOBACZ
Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej